Generelle salgs- & leveringsbetingelser

 

Leveringsbetingelser:

Fragtfrit ved ordrer over  kr. 5.000 excl. moms.

Ved ordrer under  kr. 5.000 excl. moms, pålægges et fragtgebyr og farligt gods gebyr, hvor dette kræves af myndighederne.

Ordrer under kr. 1.000 excl. moms, vil blive pålagt et ekspeditionsgebyr på  kr. 500,-

 

Leveringstid:

Leveringstid er 8-10 arbejdsdage fra ordremodtagelsen.

 

Priser:

Alle priser er netto dagspriser og excl. moms.

Sæbe Fabrikken A/S forbeholder sig ret til, uden varsel, at forhøje priserne ved udefra kommende prisstigninger eller lovmæssige ændringer.

 

Betaling:

30 dage netto.

Ved betaling efter forfaldsdatoen beregnes opkrævningsgebyr på kr. 150,- samt rente med 2% pr. påbegyndt måned.

 

Ejerforhold:

De leverede varer forbliver Sæbe Fabrikken A/S ejendom, indtil det fulde beløb er betalt.

 

Reklamation & returvarer:

Reklamation skal ske inden 8 dage fra levering.

Varer der leveres fejlfrit tages ikke retur uden forudgående accept fra salgsledelsen. Der fratrækkes 10% af varens pris til dækning af fragt og håndtering. Returfragten betales af kunden.

Vedlæg venligst kopi af faktura eller følgeseddel.

 

Emballage:

Alle produkter leveres i godkendte og afprøvede PVC fri emballager.

 

Etiketter:

 

Etiketoprettelse:

Der laves en master baggrund i str 181x130 mm, efter modtagelse af brugbart logo og informationer fra kunden. Denne baggrund bruges herefter på alle etiketter.

*denne baggrund skaleres proportionalt ned til 151x106 mm.

 

Ved opstart af kunde, faktureres etiketoprettelser, med kr. 685,- pr. etiket

Samtidig laves der en modregning, således at kunden ikke skal foretage betaling for dette, men det synliggøres at der har været en omkostning forbundet med denne nye oprettelse.

Etiket som ikke er str. 181x130 mm                                          Kr. 685,- pr time.

Grafisk-, etiket- & salgs afdeling,  udregner den samlede pris.

 

Etiketlager: 

Såfremt der er indkøbt etiketter, til brug på estimeret køb og disse etiketter skal kasseres (grundet f.eks. lovmæssige ændringer eller kundens ændring af logo mm.) faktureres restlager af etiketter, til kr. 0,50 pr./stk.

Er etiketterne købt hjem i special størrelse eller i mindre oplag, må prisen vurderes!

 

Opstartspakke inkluderer følgende:

Registrering af sikkerhedsdatablade, produkt information, etiketter med kundens brand/layout, benyttelse af hele produktsortimentet i kataloget, hvor der kan købes produkter i enkelte karton (stadig med egen label) (mindste køb på de enkelte grupper, vises på særskilt dokument), knowhow fra laboratoriet, udvikling af nye produkter (i samarbejde med laboratorie og sælger), overholdelse af lovgivningen, mulighed for eget navn på produkterne – ved køb på minimum 1 palle af det enkelte produkt.

Møder med sælger, kemiker eller andre interessenter. Møder kan foregå hos kunden eller på Sæbefabrikken eller andre steder. Møder skal sikre en opstart, som sikrer levering af den bedte kvalitet og samtidig sikre det bedste resultat for kunden.

 

Produktansvar:

Sæbe Fabrikken A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse, begået af sælger eller andre, som denne har ansvaret for. Sælger er ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekventstab.

 

 

1/3-2018

SæbeFabrikken A/S